LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP

Tên lớp Lịch học Ca học Lịch Kg Học phí Thời lượng Đăng ký
thvLớp AUTOCAD Khai Xuân 3/5/7 19h đến 21h 16/02/2016 550k/khóa 10 Buổi thv
thvLớp học nghề IN 2/5/6/7/Cn 3 ca 29/02/2016 1.500.000 3 tháng thv
thvLớp Autocad Khai Xuân 2/4/6 19h đến 21h 17/02/2016 550k/khóa 10 Buổi thv
thvTin Học Văn Phòng 2/CN 19h đến 21h 21/02/2016 600.000 10 Buổi thv
thvLớp Photoshop 2/4/6 17h đến 19h 22/02/2016 750k/khóa 8 Buổi thv
thvLớp 3D Max 2/4/6 19h đến 21h 22/02/2016 1.000.000 10 BUỔI thv