LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP

Tên lớp Lịch học Ca học Lịch Kg Học phí Thời lượng Đăng ký
thvPHOTOSHOP CƠ BẢN 4 -CN 23/08/2015 1.000.000 8 BUỔI thv
thvAUTOCAD NÂNG CAO 20/08/2015 3 5 7 400K 10 BUỔI thv
thvAUTOCAD CƠ BẢN 3 5 7 4 18/08/2015 550K 10 BUỔI thv
thvAUTOCAD NÂNG CAO 3 5 7 19H - 21H 18/08/2015 550K 10 BUỔI thv
thvTin học văn phòng T2 - 4 - 6 17h - 19h 15/07/2015 500.000VNĐ 10 buổi thv
thvAutocad Nâng cao T7 - CN 17h - 19h 11/07/2015 500.000VNĐ 7 buổi thv